ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

сільського будинку культури с. Таужне

 

Виконавчий комітет Таужненської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора сільського будинку культури (місце знаходження закладу: с.Таужне, Гайворонський район, Кіровоградська область).

Загальні вимоги до кандидатів:  володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до статті 211 Закону України «Про культуру» керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї Засновника (керівника Засновника, Власника).

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

копію документа, що посвідчує особу, копії документів про освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надаються на поштову та електронну адреси виконавчого комітету Таужненської сільської ради у встановлений законодавством строк (упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу). Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів: 03 червня 2019 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: з 03 червня 2019 року.

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст. 213 Закону України «Про культуру».

Умови та строки проведення конкурсу.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 26330, с. Таужне, вул. 8-Березня, 1, виконавчий комітет Таужненської сільської ради, e-mail: tauzhne.rada@ukr.net.

Довідки за телефоном: (05542) 36-1-42.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними.